Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach

Informujemy, iż w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 1 powstał Środowiskowy Dom Sampomocy o zasięgu powiatowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprężonymi.

W ŚDS Krzepice świadczone są usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i terapia zajęciowa. W zależności od indywidualnych możliwości uczestników oferowana będzie możliwość osobistego rozwoju, nauka nowych i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Wszystkie osoby zamieszkujące teren Gminy Kłobuck, które chciałyby skorzystać ze wsparcia ŚDS proszone są o składanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku następujących dokumentów:

Piknik rodzinny – projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

30 lipca 2021 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w ramach projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Piknik był skierowany do społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizacyjny Gminy Kłobuck oraz ich rodzin. Idea pikniku polegała na wspólnej integracji i zacieśnieniu lokalnych koneksji, wzajemnym poznaniu się, przeżyciu wspólnego doświadczenia.

W ramach atrakcji przygotowano pokaz iluzjonisty, występ Koła Gospodyń Wiejskich Zagórzanka (dziękujemy!), dmuchańce-zjeżdżalnie dla dzieci, watę cukrową, szwedzki stół z owocami oraz gorący poczęstunek.

Dzieci oraz młodzież brała udział w licznych konkurencjach organizowanych przez animatorów z zespołu Ale Frajda, gdzie do wygrania były liczne nagrody i upominki.

Swoją obecnością zaszczycił nas też Burmistrz Kłobucka – Pan Jerzy Zakrzewski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne imprezy, które odbędą się już w niedalekiej przyszłości, a także do korzystania z innych usług dostępnych w ramach projektu.

ZOBACZ GALERIĘ

 

Informacja dotycząca programu Dobry Start

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Szacuje się, że w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia;
  • przez bankowość elektroniczną;
  • przez portal PUE ZUS.

Komunikat

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie proszeni są o niepozostawianie ww. rzeczy przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Tekstylia można przekazać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu odbioru rzeczy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu pod numerem 34 37 35 100.

Projekt „Młodzi na start”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30. roku życia, które utraciły pracę (umowy o pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).

Oferujemy dotacje w wysokości 23 050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod numerem telefonu 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się od dnia 17.06.2021 do wyczerpania miejsc w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.