Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2018 każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, kaszę gryczaną, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, cukier biały, olej rzepakowy, fasolę białą, buraczki wiórki, makaron kukurydziany bezglutenowy, herbatniki maślane, szynkę drobiową, szynkę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, realizować będzie cykliczne działania takie jak: warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty kulinarne, program edukacyjny z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056.00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku objął wsparciem żywnościowym 664 osoby

Realizacja Podprogramu 2018 rozpoczyna się w sierpniu 2018 r. i trwa do maja 2019 r.

Punkt wydawania żywności mieści się w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 8 (pomiędzy bankami PKO a BOŚ).

Punkt czynny będzie w dniach:

poniedziałek 11:00 – 14:30

wtorek 11:00 – 14:30

czwartek 11:00 – 14:00

Pierwsza dostawa żywności będzie w dniu 15.11.2018 r. około godz. 11:00

Następne dostawy realizowane będą zgodnie z harmonogramem alfabetycznym wywieszanym w punkcie wydawania żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

  1. Gminny Ośrodek Pomocy w Kłobucku z terenu województwa śląskiego, w powiecie Kłobuckim, gminie Kłobuck przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

  • tłuszcze (olej rzepakowy),

  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 554 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego, powiecie Kłobuckim, gminie Kłobuck .

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 16 683 ton żywności,

o 2483 paczek żywnościowych.

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 554 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:

Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 20 uczestników