Struktura Ośrodka

1. Dyrektor

 • mgr Teresa Duraj – Stefańska

2. Zastępca Dyrektora

 • mgr Robert Jaszczyk

3. Wydział finansowy

 • Główny księgowy – mgr Aleksandra Zając
 • Starszy inspektor – mgr Katarzyna Kaczmarczyk
 • Referent – mgr Łukasz Chojnowski

4. Sekretariat

 • Inspektor – mgr Ewelina Bociąga

5. Wydział Pomocy Społecznej

Pracownik pierwszego kontaktu

 • Specjalista pracy socjalnej – Renata Myszka

Zespół ds. świadczeń

 • Specjalista pracy socjalnej – mgr Wioletta Antczak
 • Inspektor – mgr Karina Kraszewska – Sołtysiak

 

Zespół ds. pracy socjalnej i integracji

 • Specjalista pracy socjalnej – Urszula Ludwig
 • Specjalista pracy socjalnej – Lidia Tomczyk
 • Specjalista pracy socjalnej – mgr Katarzyna Kurek
 • Specjalista pracy socjalnej – mgr Kamila Matysiak – Wilk
 • Specjalista pracy socjalnej – mgr Ewa Kotarska
 • Pracownik socjalny – mgr Magdalena Majchrzak
 • Pracownik socjalny – mgr Monika Wypych

Zespół ds. usług

 • Starszy specjalista pracy socjalnej – mgr Małgorzata Spalik
 • Pracownik socjalny – mgr Ilona Telenga

Opiekunowie w ośrodku pomocy społecznej

 • Krystyna Salińska
 • Magdalena Pawełczak
 • Małgorzata Korczak
 • Urszula Kopyt
 • Zofia Gorzelak
 • Katarzyna Kobyłkiewicz
 • Aneta Krasińska

Asystenci rodziny

 • Barbara Patyk
 • Gabriela Sobieraj

6. Wydział Dodatków Mieszkaniowych

Starszy inspektor – Zdzisława Kluba

7. Wydział Świadczeń Rodzinnych

Zespół ds. świadczeń rodzinnych

 • Starszy inspektor – mgr Monika Bukalska
 • Starszy inspektor – mgr Anna Janeczek
 • Pomoc administracyjna – mgr Aneta Pytel

Zespół ds. funduszu alimentacyjnego

 • Starszy inspektor  –  mgr Edyta Nowak
 • Starszy inspektor  –  mgr Ewa Wrocławska

Zespół ds. świadczeń wychowawczych

 • Referent – mgr Marta Kaczmarzyk
 • Referent – Agnieszka Chudzińska
 • Referent – mgr Paulina Matyja
 • Pomoc administracyjna – Anna Kosowska

8. Radca Prawny

 • mgr Renata Ostojska

9. Psycholog / trener

 • mgr Karolina Ogórek

10. Magazynier

 • Maria Zielonka

11. Sprzątaczka

 • Ewa Matyszczak