Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

Program dla rodzin wielodzietnych ,,Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2015r.

Realizacją zadań wynikających z niniejszego programu, zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, o której mowa w § 3 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz 1954) w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) .
Aktualny katalog podmiotów oraz wprowadzonych ulg i zwolnień w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych ,,Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” znajdować się będzie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy Kłobuck oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Jeżeli prowadzisz firmę na terenie Gminy Kłobuck włącz się do w/w Programu. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck i posiadających Kartę Dużej Rodziny.

  • Korzyści dla firm, które przystąpią do Programu:
    możliwość umieszczenia przy wejściu do obiektu, w witrynach, punktach kasowych i swoich materiałach informacji o przystąpieniu do Programu – każda firma otrzyma materiały promocyjne ze znakiem „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, aktualny wykaz firm i udzielone przez nich ulgi i zwolnienia znajdować się będzie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy Kłobuck i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku,
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy,
  • współtworzenie po raz pierwszy organizowanego w Gminie Kłobuck programu skierowanego dla rodzin wielodzietnych.