Piknik rodzinny – projekt „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

30 lipca 2021 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w ramach projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Piknik był skierowany do społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizacyjny Gminy Kłobuck oraz ich rodzin. Idea pikniku polegała na wspólnej integracji i zacieśnieniu lokalnych koneksji, wzajemnym poznaniu się, przeżyciu wspólnego doświadczenia.

W ramach atrakcji przygotowano pokaz iluzjonisty, występ Koła Gospodyń Wiejskich Zagórzanka (dziękujemy!), dmuchańce-zjeżdżalnie dla dzieci, watę cukrową, szwedzki stół z owocami oraz gorący poczęstunek.

Dzieci oraz młodzież brała udział w licznych konkurencjach organizowanych przez animatorów z zespołu Ale Frajda, gdzie do wygrania były liczne nagrody i upominki.

Swoją obecnością zaszczycił nas też Burmistrz Kłobucka – Pan Jerzy Zakrzewski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne imprezy, które odbędą się już w niedalekiej przyszłości, a także do korzystania z innych usług dostępnych w ramach projektu.

ZOBACZ GALERIĘ