Program 500 Plus – informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Tutejszy Ośrodek prosi o NIE składanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, które ma już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r.

Jednocześnie informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną, natomiast tradycyjnie papierowo od kwietnia 2021 r.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentamiUstalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r.do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.do 31 października 2021 r.

W 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie ustalane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wszystkie osoby chcące ubiegać się o przyznanie świadczenia wychowawczego do maja 2021 r., powinny wypełnić wniosek zaznaczając ze ubiegają się o świadczenie na okres zasiłkowy 2019/2021.

Osoby, które składają wniosek o kontynuację świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. powinny wypełnić wniosek zaznaczając, że ubiegają się o świadczenie na okres zasiłkowy 2021/2022.

Uwaga!

Wnioski złożone w okresie od 1 lutego 2021 r. do maja 2021 r. które będą złożone na okres 2021/2022 nie uprawniają do przyznania świadczenia za ww. miesiące!

W związku z powyższym osoby, które nie pobierają na ten moment świadczeń wychowawczych, winny złożyć dwa wnioski na okres 2019/2021 (obecny okres zasiłkowy) oraz wniosek na okres 2021/2022.

Uprzejmie prosimy rodziny, których członkowie pracują za granica o uważne wypełnienie we wniosku tabeli: dane członków rodziny przebywających za granicą.

Wniosek zawiera informacje jakie dane są wymagane do ustalenia koordynacji. Prosimy również, aby członek rodziny, który składa wniosek i przebywa wraz z dziećmi w Polsce, złożył oświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej tj., czy pozostaje w zatrudnieniu i od kiedy, bądź czy jest osoba bezrobotna z prawem do zasiłku lub bez takiego prawa.

WNIOSEK NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

OFICJALNY INFORMATOR