Program „Czyste powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku wydaje zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”

W związku ze zmianami w programie „Czyste Powietrze” GOPS w Kłobucku od 1 października 2020 r. może wydawać zaświadczenia o dochodzie konieczne do złożenia wniosku o dotację.

Wniosek można złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /urmnj6506m/skrytka).

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który jest dostępny do pobrania TUTAJ.

Szczegółowe informacji na temat programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl.