Realizacja zadań projektowych

W ramach Programu Aktywności loklanej rozpoczęły się prace porządkowe przy bloku komunalno-socjalnym, znajdującym się przy ul. Orzeszkowej 1.

Mieszkańcy bloku wraz z uczestnikami projektu oraz pracownikami Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku przygotowują miejsce, w którym po położeniu kostki brukowej ustawione będą pojemniki na odpady, odnawiają balustradę klatki schodowej oraz ogrodzenie bloku, porządkują również teren wokół bloku, przygotowując miejsce do posadzenia krzewów oddzielających przestrzeń podwórka od ulicy.