Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwał do 31.05.2021 r.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

W 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie ustalane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z dużą ilością dublowanych wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie rachunków bankowych czy wpłynęło Państwu świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy.

W przypadku nowo narodzonych dzieci w momencie złożenia wniosku w terminie do 3 miesięcy od urodzenia dziecka, wypłata świadczenia przysługuje wstecz od daty urodzenia dziecka. W przypadku urodzenia dziecka na koniec okresu świadczeniowego 2019/2021, jeżeli nie upłynęły 3 miesiące od urodzenia, wnioskodawca chcący otrzymać wypłatę wstecz powinien złożyć 2 wnioski na świadczenie wychowawcze.

Przykład: dziecko urodzone 01.05.2021 r. Wnioskodawca składa wniosek na okres świadczeniowy 2021/2022 – 20 lipca 2021 r. (złożony w terminie do 3 miesięcy) w takiej sytuacji świadczenie może być przyznane wyłącznie od 1 czerwca 2021 r., czyli od nowego okresu zasiłkowego. Aby dostać świadczenie od maja 2021 na nowo narodzone dziecko, należy zgłosić się do siedziby tutejszego Ośrodka i złożyć w formie papierowej wniosek na świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021.

Uprzejmie prosimy rodziny, których członkowie pracują za granicą o uważne wypełnienie we wniosku tabeli: dane członków rodziny przebywających za granicą.

Wniosek zawiera informacje jakie dane są wymagane do ustalenia koordynacji. Prosimy również, aby członek rodziny, który składa wniosek i przebywa wraz z dziećmi w Polsce, złożył oświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej tj. czy pozostaje w zatrudnieniu i od kiedy, bądź czy jest osoba bezrobotna z prawem do zasiłku lub bez takiego prawa.