Harmonogram przyjmowania i rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać od 1 sierpnia 2018 r.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest na okres od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 2018/2019 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za listopad 2018 r. następuje do 30 listopada 2018 r.;
  •  w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za listopad 2018 r. następuje do 31 grudnia 2018 r.;
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 2018/2019 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2018 r.

W okresie 2018/2019 należy wykazać dochody za rok 2017. W przypadku utraty dochodu wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu określającego datę utraty oraz wysokość utraconego dochodu. W przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu określającego wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był uzyskiwany. W przypadku uzyskania dochodu po 2017 r. wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu określającego wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W związku z powyższym żeby usprawnić pracę związaną z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji, uprzejmie prosimy wszystkich wnioskodawców ubiegających się o świadczenia rodzinne bądź świadczenia wychowawcze, aby wniosek posiadał skompletowaną dokumentację dotyczącą sytuacji zawodowej członków rodziny.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych na nowy okres 2018/2019 będzie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.