Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach

Informujemy, iż w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 1 powstał Środowiskowy Dom Sampomocy o zasięgu powiatowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprężonymi.

W ŚDS Krzepice świadczone są usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i terapia zajęciowa. W zależności od indywidualnych możliwości uczestników oferowana będzie możliwość osobistego rozwoju, nauka nowych i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Wszystkie osoby zamieszkujące teren Gminy Kłobuck, które chciałyby skorzystać ze wsparcia ŚDS proszone są o składanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku następujących dokumentów: