"Becikowe"

Charakterystyka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli popularne "becikowe" jest świadczeniem pieniężnym w wysokości 1 000,00 zł na każde nowo narodzone dziecko.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Jednorazowa zapomoga przysługuje tylko jednemu z podmiotów uprawnionych zgodnie z zasadą: jedno dziecko - jedna zapomoga. Urodzenie się martwego dziecka wyklucza uzyskanie prawa do świadczenia.

Świadczenie przysługuje uprawnionemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. Do obliczania dochodu rodziny stosuje się odpowiednio wyłącznie wskazane przez ustawodawcę przepisy dotyczące ustalania, czy spełnione jest kryterium dochodowe warunkujące uzyskanie zasiłku rodzinnego (art. 5 ust. 4–4b, 7–9 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego, nawet o niewielką kwotę, uniemożliwia uzyskanie osobie ubiegającej się o świadczenie nabycie prawa.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących
prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko. Spełnienie tego warunku jest stwierdzane na podstawie zaświadczenia wydawanego przez lekarza lub położną według określonego wzoru.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Ewelina Bociąga

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ebociaga@gopsklobuck.pl

Starszy inspektor

Anna Janeczek

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ajaneczek@gopsklobuck.pl

Zobacz również

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.