Deklaracja dostępności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopsklobuck.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-24 08:51:39
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-24 08:51:39

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-24 08:51:39
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-24 08:51:39

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • wejście główne do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku znajduje się przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku;
 • do wejścia budynku prowadzą schody oraz platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnością;
 • wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • do budynku Ośrodka można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • w budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące;
 • budynek nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku. Ze względu na fakt, że część pomieszczeń Ośrodka znajduje się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają możliwość załatwienia każdej sprawy realizowanej przez jednostkę na parterze w Punkcie Informacyjnym Ośrodka;
 • na parkingu zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
 • osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Ośrodku z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.