Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

Informacja dotycząca trwałości projektu

W związku z zakończeniem projektu Kłobuckie Centrum Usług Społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięce, tj. do dnia 30 marzec 2023).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług określonych w projekcie.

Informację o przedmiotowej kwestii można uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem.

Opis projektu

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych to projekt, który był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w okresie od 1 października 2018 r. do 30 marca 2021 r. Był próbą utworzenia na terenie Gminy Kłobuck kompleksowego i zorganizowanego systemu wsparcia rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Proponowane w ramach projektu działania przyczyniły się do podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wg. określonego standardu, których nie udałoby się zrealizować bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Projekt zakładał relizację celów poprzez utworzenie systemu wsparcia i rozwoju asystentury rodzinnej i innych form pracy z rodziną oraz placówki wsparcia dziennego "Kłobuś'.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z szerokiego wachlarza dostępnych specjalistów: psychoterapeuty, psychiatry, mediatora, interwenta kryzysowego, trenera ds. budżetu. Z kolei dla dzieci, oprócz zabaw i pomocy naukowej w ramach działalności placówki wsparcia dziennego "Kłobuś", świadczone były usługi w postaci korepetycji z języka angielskiego, zajęć robotyki, tańca, taekwondo czy też wycieczek do parków rozrywki i innych atrakcyjnych miejsc. Stałym elementem działań projektowych była organizacyja cyklicznych imprez strategicznych dla uczestników projektu (gwiazdka, Dzień Dziecka, święta wielkanocne).

W okresie realizacji projektu wsparciem zostały objęte 204 osoby. Całkowita wartość projektu wyniosła 725 625,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 674 831,25 zł.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.