Pomoc społeczna

Charakterystyka

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Prawo do pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje obywatelom polskim i cudzoziemcom; muszą jednak muszą legitymować się odpowiednim dokumentem uprawniającym do pobytu.

W pomocy społecznej o właściwości organu nie decyduje miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o świadczenie, chyba że pomocy udziela się osobie bezdomnej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • darzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pracownik odpowiedzialny

Przyznawanie świadczeń pieniężnych

Starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Kurek

pokój nr 6b (parter)

telefon: 34 37 35 110

e-mail: kkurek@gopsklobuck.pl

Właściwość terenowa (Kłobuck, ulice): 17 Stycznia, Cicha, Cmentarna, Częstochowska, Hallera, Konopnickiej, Orzeszkowej (bez nr 1), Parkowa, Podleśna, Pogodna, Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Równoległa, Rynek im. Jana Pawła II, Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego, Spadkowa, Staszica, Strażacka, Śląska, Wały, Wesoła, Wieluńska, Wiśniowa, Wojska Polskiego.

 

Pracownik socjalny

Magdalena Majchrzak

pokój nr 6b (parter)

telefon: 34 37 35 110

e-mail: mmajchrzak@gopsklobuck.pl

Właściwość terenowa (miejscowości): Lgota, Libidza, Gruszewnia; (Kłobuck, ulice): Akacjowa, Baczyńskiego, Gajowa, Gwiezdna, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Osiedlowa, Podmiejska, Poprzeczna, Rómmla, Sadowa, Wyszyńskiego, Zamkowa, Zielona.

 

Starszy specjalista pracy socjalnej

Kamila Matysiak-Wilk

pokój nr 6b (parter)

telefon: 34 37 35 111

e-mail: kmatysiakwilk@gopsklobuck.pl

Właściwość terenowa (miejscowości): Biała, Borowianka, Kamyk, Kopiec, Nowa Wieś, Łobodno, Rybno; (Kłobuck, ulice): Asnyka, Długa, Długosza, Jasna, Kordeckiego, Kościuszki, Kręta, Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Ogrójcowa, Okólna, Reja, Spokojna, Sportowa, Stawowa, Szkolna, Ściegiennego, Targowa, Topolowa, Wiejska, Witosa, Wschodnia, Wspólna, Zakrzewska, Żytnia.

 

Specjalista pracy socjalnej

Lidia Tomczyk

pokój nr 6c (parter)

telefon: 34 37 35 109

e-mail: ltomczyk@gopsklobuck.pl

Właściwość terenowa (Kłobuck, ulice): 3 Maja, 11 Listopada, Andersa, Beniowskiego, Bitwy pod Mokrą, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Dywizjonu 303, Głowackiego, Harcerska, Hubala, Leśmiana, Maczka, Mała, Nałkowskiej, Orzeszkowej 1, Poświatowskiej, Przechodnia, Sebyły, Tuwima, Wodociągowa, Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury.

 

Usługi opiekuńcze

Główny specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Spalik

pokój nr 5 (parter)

telefon: 34 37 35 114

e-mail: mspalik@gopsklobuck.pl

 

Domy Pomocy Społecznej, schroniska

Starszy pracownik socjalny

Ilona Telenga

pokój nr 21 (I piętro)

telefon: 34 37 35 106

e-mail: itelenga@gopsklobuck.pl

 

Praca socjalna, interwencja kryzysowa

Starszy specjalista pracy socjalnej

Ewa Kotarska

pokój nr 6a (parter)

telefon: 34 37 35 112, 530 105 070

e-mail: ekotarska@gopsklobuck.pl

 

Starszy pracownik socjalny

Katarzyna Nieckosińska

pokój nr 6a (parter)

telefon: 34 37 35 112, 530 105 070

e-mail: knieckosinska@gopsklobuck.pl

 

Pracownik socjalny

Monika Wypych

pokój nr 6a (parter)

telefon: 34 37 35 112, 530 105 070

e-mail: mwypych@gopsklobuck.pl

 

Wydawanie decyzji administracyjnych, sprawozdawczość

Starszy inspektor

Karina Kraszewska-Sołtysiak

pokój nr 6c (parter)

telefon: 34 37 35 108

e-mail: kkraszewskasoltysiak@gopsklobuck.pl

 

Specjalista pracy socjalnej

Renata Myszka

pokój nr 6c (parter)

telefon: 34 37 35 108

e-mail: rmyszka@gopsklobuck.pl

 

Asystenci rodziny

Asystent rodziny

Katarzyna Borycka

pokój nr 21 (I piętro)

telefon: 34 37 35 106, 514 157 882

e-mail: kborycka@gopsklobuck.pl

 

Asystent rodziny

Gabriela Sobieraj

pokój nr 21 (I piętro)

telefon: 34 37 35 106, 514 154 458

e-mail: gsobieraj@gopsklobuck.pl

 

Asystent rodziny

Barbara Zakrzewska

pokój nr 21 (I piętro)

telefon: 34 37 35 106, 796 533 530

e-mail: bzakrzewska@gopsklobuck.pl

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.