Świadczenie pielęgnacyjne

Charakterystyka

Świadczenie pielęgnacyjne ma na celu częściowe zrekompensowanie uszczerbku w budżecie osoby rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo niepodejmującej zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, w tym zwłaszcza nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne są:

 • matka albo ojciec;
 • opiekun faktyczny dziecka;
 • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną;
 • osoby, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tylko jedno z rodziców może uzyskać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (matka albo ojciec - alternatywa rozłączna). Prawnie dopuszczalne jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz współmałżonka.

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub osoby te legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przesłanki do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

 1. niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 2. sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;
 3. związek przyczynowy między rezygnacją lub niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a sprawowaniem opieki;
 4. posiadanie przez osobę wymagającą opieki (korzystającą z opieki) aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16. roku życia) łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 5. wiek osoby wymagającej opieki w chwili powstania niepełnosprawności.

Przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2 119,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Ewelina Bociąga

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ebociaga@gopsklobuck.pl

Starszy inspektor

Anna Janeczek

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ajaneczek@gopsklobuck.pl

Zobacz również

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.