Zasiłek pielęgnacyjny

Charakterystyka

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Podmiotem uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego jest:

  • niepełnosprawne dziecko;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osoba, która ukończyła 75 lat.

Niepełnosprawne dziecko reprezentuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Osobę niepełnosprawną ubezwłasnowolnioną całkowicie reprezentuje opiekun prawny. Stroną postępowania w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego jest zawsze osoba uprawniona do tego zasiłku, czyli niepełnosprawne dziecko czy niepełnosprawna osoba pełnoletnia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłku pielęgnacyjnego nie należy mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Ewelina Bociąga

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ebociaga@gopsklobuck.pl

Starszy inspektor

Anna Janeczek

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

Zobacz również

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.