Świadczenie rodzicielskie

Charakterystyka

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie niezależne od dochodu, które ma stanowić pomoc dla osób, które sprawują osobistą opiekę nad małym dzieckiem, a nie są uprawnione do świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem na podstawie innych przepisów (np. nie korzystają ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z rodzicielstwem, w szczególności: studentek, bezrobotnych, osób nieubezpieczonych pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, ale również osób które nie przystąpiły dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego).

Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje od dnia porodu matce albo ojcu dziecka. Świadczenie przysługuje tylko jednemu z rodziców i co do zasady jest to matka ze
względu na połóg i uwarunkowania związane z opieką nad noworodkiem we wczesnym okresie jego życia. Natomiast ojcu świadczenie przysługuje na zasadzie wyjątku. Ponadto, prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia. Podobne unormowania odnoszą się do osoby, która przysposobiła dziecko oraz rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Osoba uprawniona ma prawo tylko do jednego świadczenia rodzicielskiego. Nie ma znaczenia liczba dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Ponadto, uprawniony może uzyskać jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie ma charakter zryczałtowany i przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.

Długość okresu, przez który przysługuje świadczenie rodzicielskie, uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

  • 52 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Katalog okoliczności wyłączających prawo do świadczenia rodzicielskiego zawiera art. 17c ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie rodzicielskie to dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a zatem jego udzielenie może wpłynąć na prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Ewelina Bociąga

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ebociaga@gopsklobuck.pl

Starszy inspektor

Anna Janeczek

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ajaneczek@gopsklobuck.pl

Zobacz również

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.