Świadczenie "Za życiem"

Charakterystyka

Świadczenie "Za życiem", to jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (pod warunkiem, że dziecko urodzi się żywe).

Świadczenie, bez względu na dochód, przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunkiem przyznania pomocy jest pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną przynajmniej od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg pozostawania matki pod opieką medyczną nie ma zastosowania do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Wysokość świadczenia "Za życiem" to 4 000,00 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Anna Janeczek

pokój nr 12 (parter)

telefon: 34 37 35 107

e-mail: ajaneczek@gopsklobuck.pl

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.